Museovirasto 2018 logo
Museoviraston blogi
Tähän blogiin kirjoittavat Museoviraston pääjohtaja ja muut asiantuntijat kulttuuriperintöalan ja museoalan asioista ja ilmiöistä.

Etusivu


Arkisto
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013


Linkit


Museoviraston verkkosivut

Museovirasto Facebookissa

Harrastajatapaaminen kokoaa arkeologiasta kiinnostuneet yhteen jo kuudennen kerran


Kansallismuseon auditoriossa järjestetään 1.2.2018 Arkeologian harrastajatapaaminen jo kuudennen kerran. Tapaamisessa keskustellaan vapaamuotoisesti arkeologian ajankohtaisista asioista. Lisäksi eri toimijoilla on mahdollisuus oman toimintansa esittelemiseen. Kuten aiempinakin vuosina tapaaminen järjestetään osana arkeologisten kenttätöiden esittelypäiviä.

2010-luvun alussa arkeologian harrastajat toivoivat saavansa Museovirastolta keskitetymmin tietoa ja neuvoja harrastamiseen liittyvissä asioissa. Tästä toiveesta syntyi Arkeologian harrastajatapaaminen. Sen lyhyisiin puheenvuoroihin sisältyy harrastajatahojen omia alustuksia ja toiminnan esittelyä. Lisäksi Museoviraston puolesta käsitellään jotakin tärkeää, yleensä harrastajien toivomuksista kumpuavaa aihetta. Tärkeä osa tapaamista on vapaamuotoinen keskustelu ajankohtaisista harrastamiseen ja arkeologiaan liittyvistä asioista.

Ensimmäinen harrastajatapaaminen pidettiin vuonna 2013. Tänä vuonna 2018 järjestettävä tapaaminen on siten jo kuudes. Tapaamisissa on käsitelty monenlaisia aiheita. Toimintaansa ovat esitelleet niin arkeologian kuin metallinetsinnän harrastajatkin sekä itse harrastuksen kuin erilaisten hankkeiden näkökulmasta. Vuonna 2016 nähtiin videokin jo 1990-luvun puolivälissä järjestetyiltä Ango ry:n kaivauksilta. Museoviraston puheenvuoroissa on puolestaan käsitelty mm. muinaisjäännösrekisterin tietosisältöjä, löytöjen ilmoittamiseen tarkoitettua kysymyslehteä ja opasta metallinetsinnän harrastajille.

Vapaissa keskusteluissa esiin ovat nousseet monet mieltä askarruttavat asiat. Harrastajat ovat toivoneet arkeologien tiedostavan paremmin mahdollisuudet erilaiseen yhteistyöhön. Moni harrastaja toivoo arkeologien järjestävän esimerkiksi sellaista toimintaa, mikä voi auttaa menneisyytemme selvittämisessä. Arkeologit ovat puolestaan tuoneet esiin lakien ja ohjeistusten noudattamisen tarpeen, jotta arkeologinen kulttuuriperintömme säilyy yhä paremmin. Keskusteluissa on myös esitetty hyviä käytännön ideoita, jotka ovat vaikuttaneet yhteistyön ja -toiminnan muotojen kehittymiseen. On aktivoiduttu monin tavoin ja hakeuduttu yhteyksiin eri harrastajatahojen ja arkeologien kesken.

Harrastajatapaaminen on avoin kaikille. Tapaamiseen ovat tervetulleita kaikki arkeologiasta, arkeologian harrastamisesta ja muista menneisyyteen liittyvistä asioista kiinnostuneet. Osallistujia on ollut yleensä muutamia kymmeniä ja joukossa on ollut niin harrastajia, arkeologeja kuin muuten asiasta kiinnostuneitakin. Tilaisuutta voi myös seurata suoratoistona verkossa, mikä vinkkinä niille, jotka eivät pääse paikan päälle. Innokkaimmat keskustelut käydäänkin kuulemma somessa suoratoistolähetyksen ollessa vielä käynnissä.

Vuoden 2018 Arkeologian harrastajatapaamisessa kuullaan Rakkaudesta menneisyyteen eli arkeologin näkökulmasta arkeologian ja historian harrastajien yhteistyöhön sekä kokemuksia siitä, miten harrastajat ovat tehneet Kivikautta Kaakonkulmassa -näyttelyn pystyttämisessä yhteistyötä Haminan museon kanssa. Vapaan keskustelun lisäksi kuullaan myös Museoviraston kuulumisia. Kaikki ovat taas kerran lämpimästi tervetulleita mukaan paikan päälle tai seuraamaan tilaisuutta verkon kautta!

Arkeologian harrastajatapaaminen 2018 1.2.2108 klo 16.30–17.45
Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, Helsinki

Suoratoisto verkossa osoitteessa https://live.kansallismuseo.fi/?live=kenttatyopaivat

Facebook, Kulttuuriympäristöpalvelut

Päivi Maaranen
Erikoistutkija
Museovirasto

(29.1.2018)
Arkeologian harrastajatapaaminen 1

Arkeologian harrastajatapaaminen 2