Museovirasto 2018 logo
Museoviraston blogi
Tähän blogiin kirjoittavat Museoviraston pääjohtaja ja muut asiantuntijat kulttuuriperintöalan ja museoalan asioista ja ilmiöistä.

RSSArkisto


2018
2017
2016
2015
2014
2013

Linkit


Museoviraston verkkosivut

Museovirasto Facebookissa

Toimi, kerro ja kohtaa – Unescon koulutuksessa syvennyttiin elävän perinnön suojeluun


Unesco-kurssilaisetMuseovirasto järjesti maaliskuussa Unesco-sertifioidun koulutuksen, jossa käsiteltiin elävän perinnön suojelun näkökulmia ja työkaluja. Unescon koulutusohjelman kursseja on järjestetty jo 70 maassa ja nyt asiaan syvennyttiin ensi kertaa myös Suomessa. Kurssin osallistujajoukossa oli perinteiden harrastajia, yhteisöjen edustajia ja ammattilaisia monipuolisesti erilaisilta aloilta aina esittävästä taiteesta musiikkiin, käsityöhön ja luontoon. Kurssin kouluttajina toimivat aineettoman kulttuuriperinnön parissa pitkään toimineet huippuasiantuntijat Rieks Smeets ja Harriet Deacon. He kuljettivat kurssilaiset neljän päivän aikana syväluotaavasti läpi Unescon sopimuksen käsitteiden, aineettoman kulttuuriperinnön teemojen ja niihin erottamattomasti liittyvän yhteisönäkökulman. (13.4.2018)
Lue lisää ja kommentoi


Vuosi 2018 on omistettu kulttuuriperinnölle


Tervahauta ylikiiminki kuva Nanna KymäläinenKulttuuriperintö saa vuonna 2018 ansaittua huomiota, kun koko Eurooppa viettää yhteistä kulttuuriperinnön teemavuotta. Eurooppalaisen teemavuoden tarkoituksena on kannustaa yhä useampia tutustumaan moninaiseen kulttuuriperintöön ja pohtimaan sen merkitystä omassa arjessa. Mikä on juurien ja kulttuuriperinnön merkitys yhteiskunnan rakennusaineena nyt ja tulevaisuudessa? (14.2.2018)
Lue lisää ja kommentoi

Harrastajatapaaminen kokoaa arkeologiasta kiinnostuneet yhteen jo kuudennen kerran


Arkeologian harrastajatapaaminen 1Kansallismuseon auditoriossa järjestetään 1.2.2018 Arkeologian harrastajatapaaminen jo kuudennen kerran. Tapaamisessa keskustellaan vapaamuotoisesti arkeologian ajankohtaisista asioista. Lisäksi eri toimijoilla on mahdollisuus oman toimintansa esittelemiseen. Kuten aiempinakin vuosina tapaaminen järjestetään osana arkeologisten kenttätöiden esittelypäiviä. (29.1.2018)
Lue lisää ja kommentoi

Napolilaista pizzaa ja hollantilaisia mylläriperinteitä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin


UrkupillejäUnescon aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimuksen hallitustenvälinen komitea kokoontui 4.–9.12.2017 Jejun saarella Etelä-Koreassa. Tuliperäisen saaren jylhiin maisemiin oli matkustanut yli 700 osallistujaa 110 eri maasta. (21.12.2017)
Lue lisää ja kommentoi

Linnanmäen Vekkula kulttuuriperintökohteena


Vekkulan julkisivu nykyasussaanLasten Päivän Säätiön ylläpitämä Linnanmäki on yksi pääkaupungin tärkeimmistä käyntikohteista niin kaupunkilaisille kuin matkailijoille. Se on ollut sitä vuodesta 1950. Nyt Linnanmäki aikoo purkaa vuodelta 1961 peräisin olevan Vekkulan ja rakentaa tilalle jotain uutta ja vekkulimpaa. (13.10.2017)
Lue lisää ja kommentoi

Malmin lentoasema – tämän päivän puukaupunki


DC-3Museovirasto on syyskuun lopussa puoltanut lausunnossaan tiukasti Malmin lentoaseman suojelua rakennusperintölailla. Osastonjohtaja Mikko Härö kertoo blogitekstissään taustoja Museoviraston näkemyksille. (3.10.2017)
Lue lisää ja kommentoi

Kohti tervettä rakentamista: tutkimuksia, tietoa ja kokemuksia on


Rajakylän ala-aste 1979 JOKAKAL3B20943Rakentaminen, korjaaminen ja purkaminen puhuttavat: julkiset hankkeet ovat kalliita, aikataulut venyviä, kosteusongelmat hallitsemattomia, kiinteistöjä jää tyhjilleen. Kärjekkäät otsikot keräävät lukijoita ja kärjistävät asenteita. Siksi kannattaisi paneutua tutkimuksiin, kokemuksiin ja ohjeistuksiin, joita terveellisistä ja turvallisista rakennuksista, niiden hoidosta, korjaamisesta ja ongelmien selvittämisestä on julkaistu valtava määrä. Kaikki ei ole pielessä, kaikki rakennukset ja koulut eivät ole korjauskelvottomia tai ihmiset sairaita ja rakentajat holtittomia. (26.6.2017)
Lue lisää ja kommentoi

Valinnat ja vaikuttaminen puhuttavat Euroopan arkeologeja


Akropolis-museoArkeologisen kulttuuriperintöhallinnon eurooppalaiset asiantuntijat kokoontuivat Ateenan Akropolis-museossa maaliskuussa EAC:n (Europae Archaeologiae Consilium) eli Euroopan arkeologisen neuvoston 18. yleiskokoukseen ja symposiumiin. Tämänvuotisena teemana oli arkeologisen kulttuuriperinnön suojelua ja tutkimusta koskevien valintojen tekeminen. Aihe on ajankohtainen meilläkin. Symposiumissa Suomen kannalta kiinnostavia olivat erityisesti kokoelmapolitiikkaa, strategioita, kenttätyön laatua ja arkeologisia toimijoita käsittelevät esitykset. (4.5.2017)
Lue lisää ja kommentoi

Sitähän se kaikki on: kansainvälistä strategiatyötä ja kompromisseja Euroopan neuvostossa


Kulttuuriperintöstrategia työryhmäKansainvälinen yhteistyö on usein rakenteiden hahmottamista ja kielimuurien ylittämistä, niin kulttuuriperintöalallakin. Omassa työssäni olen saanut viime vuodet olla mukana hienon historian ja monien saavutusten sävyttämän Euroopan neuvoston kulttuuriperintötyössä, yhtenä virkamiehenä 47 jäsenmaan edustajien joukossa. (10.4.2017)
Lue lisää ja kommentoi

Luvaton kajoaminen vaurioitti yli 90 muinaisjäännöstä vuosina 2010-2015


Muinaisjäännösten vaurioituminenKaikki muinaisjäännökset ovat suoraan muinaismuistolain nojalla rauhoitettuja. Muinaisjäännökseen saa koskea vain lain nojalla annetulla luvalla. Tästä huolimatta muinaisjäännöksiä vaurioituu vuosittain ja samalla menetetään korvaamatonta tietoa menneisyydestämme. Eniten vauriota tapahtuu metallinetsinharrastuksen ja metsätaloustöiden yhteydessä ja syynä on usein tietämättömyys. Samalla menetetään tietoa menneisyydestämme. Tietoa muinaisjäännöksistä on kuitenkin kaikkien helposti saatavissa. (18.1.2017)
Lue lisää ja kommentoi