Blogi6

Tähän blogiin kirjoittavat Museoviraston pääjohtaja ja muut asiantuntijat kulttuuriperintöalan ja museoalan asioista ja ilmiöistä.

RSSArkisto


2016
2015
2014
2013

Linkit


Museoviraston verkkosivut

Museovirasto Facebookissa

Linnanmäen Vekkula kulttuuriperintökohteena


Vekkulan julkisivu nykyasussaanLasten Päivän Säätiön ylläpitämä Linnanmäki on yksi pääkaupungin tärkeimmistä käyntikohteista niin kaupunkilaisille kuin matkailijoille. Se on ollut sitä vuodesta 1950. Nyt Linnanmäki aikoo purkaa vuodelta 1961 peräisin olevan Vekkulan ja rakentaa tilalle jotain uutta ja vekkulimpaa. (13.10.2017)
Lue lisää ja kommentoi

Malmin lentoasema – tämän päivän puukaupunki


DC-3Museovirasto on syyskuun lopussa puoltanut lausunnossaan tiukasti Malmin lentoaseman suojelua rakennusperintölailla. Osastonjohtaja Mikko Härö kertoo blogitekstissään taustoja Museoviraston näkemyksille. (3.10.2017)
Lue lisää ja kommentoi

Kohti tervettä rakentamista: tutkimuksia, tietoa ja kokemuksia on


Rajakylän ala-aste 1979 JOKAKAL3B20943Rakentaminen, korjaaminen ja purkaminen puhuttavat: julkiset hankkeet ovat kalliita, aikataulut venyviä, kosteusongelmat hallitsemattomia, kiinteistöjä jää tyhjilleen. Kärjekkäät otsikot keräävät lukijoita ja kärjistävät asenteita. Siksi kannattaisi paneutua tutkimuksiin, kokemuksiin ja ohjeistuksiin, joita terveellisistä ja turvallisista rakennuksista, niiden hoidosta, korjaamisesta ja ongelmien selvittämisestä on julkaistu valtava määrä. Kaikki ei ole pielessä, kaikki rakennukset ja koulut eivät ole korjauskelvottomia tai ihmiset sairaita ja rakentajat holtittomia. (26.6.2017)
Lue lisää ja kommentoi

Valinnat ja vaikuttaminen puhuttavat Euroopan arkeologeja


Akropolis-museoArkeologisen kulttuuriperintöhallinnon eurooppalaiset asiantuntijat kokoontuivat Ateenan Akropolis-museossa maaliskuussa EAC:n (Europae Archaeologiae Consilium) eli Euroopan arkeologisen neuvoston 18. yleiskokoukseen ja symposiumiin. Tämänvuotisena teemana oli arkeologisen kulttuuriperinnön suojelua ja tutkimusta koskevien valintojen tekeminen. Aihe on ajankohtainen meilläkin. Symposiumissa Suomen kannalta kiinnostavia olivat erityisesti kokoelmapolitiikkaa, strategioita, kenttätyön laatua ja arkeologisia toimijoita käsittelevät esitykset. (4.5.2017)
Lue lisää ja kommentoi

Sitähän se kaikki on: kansainvälistä strategiatyötä ja kompromisseja Euroopan neuvostossa


Kulttuuriperintöstrategia työryhmäKansainvälinen yhteistyö on usein rakenteiden hahmottamista ja kielimuurien ylittämistä, niin kulttuuriperintöalallakin. Omassa työssäni olen saanut viime vuodet olla mukana hienon historian ja monien saavutusten sävyttämän Euroopan neuvoston kulttuuriperintötyössä, yhtenä virkamiehenä 47 jäsenmaan edustajien joukossa. (10.4.2017)
Lue lisää ja kommentoi

Luvaton kajoaminen vaurioitti yli 90 muinaisjäännöstä vuosina 2010-2015


Muinaisjäännösten vaurioituminenKaikki muinaisjäännökset ovat suoraan muinaismuistolain nojalla rauhoitettuja. Muinaisjäännökseen saa koskea vain lain nojalla annetulla luvalla. Tästä huolimatta muinaisjäännöksiä vaurioituu vuosittain ja samalla menetetään korvaamatonta tietoa menneisyydestämme. Eniten vauriota tapahtuu metallinetsinharrastuksen ja metsätaloustöiden yhteydessä ja syynä on usein tietämättömyys. Samalla menetetään tietoa menneisyydestämme. Tietoa muinaisjäännöksistä on kuitenkin kaikkien helposti saatavissa. (18.1.2017)
Lue lisää ja kommentoi

Kartoille ja kartoilta kadonnut asutus


Gammelbyn autioitunut kylämäkiHistoriallisen ajan maaseutu on noussut viime vuosina yhdeksi tärkeimmistä arkeologisista tutkimuskohteista. Sitä mukaan kun tietomme maaseudun asutuksesta on lisääntynyt, on ymmärretty, että vanhat kartat kuvaavat ennen kaikkea vain tiettyä hetkeä ja kartoittajan verottajalta saamaa tehtävää. Monet asutushistorialliset kohteet eivät näy kartoilla mitenkään tai vain välillisesti. Verottajaa eivät ole kiinnostaneet kauan sitten käytöstä jääneet ja unohtuneet tilat. Tilasta voi olla muistona vain hevoshaka, pellon tai niityn nimi, peltokuvio tai riihitontti. Tällaisia kyliä ovat mm. viime vuosien keskeisimmät tutkimuskohteet Espoon Mankby ja Vantaan Gubbacka. (2.1.2017)
Lue lisää ja kommentoi

Uusia kohteita Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin


Norjalainen puuveneUnescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin on valittu uusia kohteita kuubalaisesta rumbasta bangladeshilaiseen opiskelijatapahtumaan. Suomi osallistui Etiopiassa pidettyyn kokoukseen tarkkailijana. Suomessa kansallisen tason luettelointia on tehty Elävän perinnön wikiluettelon avulla helmikuusta 2016 lähtien. (9.12.2016)
Lue lisää ja kommentoi

Tervemenoa ”kollektiivinen muisti”


Kostet ja EhantiMuseotyön murros ja museo-käsitteen sisältö puhuttivat Museoalan Teemapäivillä. Museoammattilaiset luovat nahkaansa ja etsivät uusia rajoja nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Teemapäivillä kannustettiin miettimään museotoimintaa täysin puhtaalta pöydältä uudelleen. On selvää, ettei ajattelussa enää voi nojata kollektiiviseen muistiin. Museon tulee olla moniääninen ja mahdollistaa osallistuminen sulkematta pois mitään ihmisryhmiä. (24.10.2016)
Lue lisää ja kommentoi


Kehittäminen ja käyttö ovat parasta suojelua Olympiastadionillakin


Olympiastadionin ikoninen torniViime päivinä mediassa on uutisoitu Helsingin Olympiastadionin muutos- ja korjauskustannusten noususta. Nousua selittävät rakentamisen kuumentuminen, riskien huomioiminen tarjouksissa sekä rakennuksen tutkimusten ja koerakentamisen tulokset. Hanke on poikkeuksellisen vaativa niin rakentajille, suunnittelijoille kuin rakennuttajillekin, mutta sitä on valmisteltu huolella ja ammattitaidolla. Tavoitteena on parantaa stadionin käytettävyyttä siten, että myös sen arkkitehtoniset arvot otetaan huomioon. Hankkeen taloudelliset vaikutukset pääkaupunkiseudulle ja Suomelle on todettu niin myönteisiksi, että hanke on kokonaistaloudellisesti erittäin hyödyllinen. (20.10.2016)
Lue lisää ja kommentoi