Museovirasto 2018 logo
Museoviraston blogi
Tähän blogiin kirjoittavat Museoviraston pääjohtaja ja muut asiantuntijat kulttuuriperintöalan ja museoalan asioista ja ilmiöistä.

RSS
Arkisto


2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

Linkit


Museoviraston verkkosivut

Museovirasto Facebookissa

Mitä ovat yhteiskunnan kannalta kriittiset tehtävät kulttuuriperintötyössä?


Valmiuslain voimaantulon yhteydessä huomiota on kiinnittänyt se, että myös muistiorganisaatioissa on yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittistä henkilöstöä.Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa kulttuuripalveluiden ylläpitäminen ja kulttuuriomaisuuden suojelu katsotaan henkisen kriisinkestävyyden kannalta keskeiseksi. Mitä tämä tarkoittaa kulttuuriperinnön työtehtävissä?

Rukoushuone – korjausvelkaa vai yhteisön pyhäkkö?


Kiinteistöstrategioiden laatiminen ja kiinteistöjen salkuttaminen on nykyaikaa. Pyrkimyksenä on tavallisesti vähentää rakennusten ja tilojen määrää. Valtio ja kunnat ovat toimineet näin jo 1990-luvulta lähtien, ja seurakunnat ovat samoilla jäljillä. Kiinteistövarallisuuden tarkastelu johtaa valitettavan usein luopumaan myös kulttuurihistoriallisesti merkittävistä rakennuksista.
Lue lisää ja kommentoi


Kantaako valtio vielä vastuuta kulttuuriperinnöstään?


Valtion tehtävät lisääntyivät 1800-luvun jälkipuoliskolta alkaen teollistumisen, talouden, tieteiden ja taiteiden kehityksen sekä kansalaisyhteiskunnan muotoutumisen johdosta. Erityisen voimakas oli murros sotien jälkeen. Hyvinvointivaltiota luotiin mm. virastoja, hoivalaitoksia, tutkimuslaitoksia ja yliopistoja rakentamalla sekä muun julkisen sektorin, kuten kulttuuritoiminnan ja -rakentamisen ohjauksella ja tuella.

Saamelaisarkeologian tutkimusta yhteistyönä


Millään organisaatiolla ei ole kokonaisvastuuta saamelaisalueen arkologisesta tutkimuksesta. Pitäisikö Museoviraston kantaa siitä suurempi vastuu vai olisiko se pikemminkin Siidan tehtävä?


Hallitusohjelma: poimintoja kulttuuriympäristön näkökulmasta


Hallitusohjelmassa (3.6.2019) ei ole montakaan kulttuuriympäristöön tai kulttuuriperintöön suoraan kohdistuvaa tai nimettyä tavoitetta.Kulttuuriympäristö on kuitenkin läsnä laajassa joukossa tavoitteita, niin voimavarana kuin yhtenä hallitusohjelman tavoittelemien muutosten kohteena.

Lue lisää ja kommentoi
 

Uskonnollinen kulttuuriperintö, Euroopan perintö tulevaisuudelle

Kooste ja näkökulmia alan konferenssista Pariisissa 11.‒13.10.2018
Museovirasto valmistelee parhaillaan yhteistyössä kumppaneidensa kanssa kirkollisten rakennusten hoito-opasta. Erikoistutkija Satu Kähkönen kävi kuulemassa miltä uskonnollisen kulttuuriperinnön tila eurooppalaisittain näyttää. (25.2.2019)
Lue lisää ja kommentoi