Museovirasto 2018 logo
Museoviraston blogi
Tähän blogiin kirjoittavat Museoviraston pääjohtaja ja muut asiantuntijat kulttuuriperintöalan ja museoalan asioista ja ilmiöistä.

RSS
Arkisto


2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

Linkit


Museoviraston verkkosivut

Museovirasto Facebookissa

Rukoushuone – korjausvelkaa vai yhteisön pyhäkkö?


Kiinteistöstrategioiden laatiminen ja kiinteistöjen salkuttaminen on nykyaikaa. Pyrkimyksenä on tavallisesti vähentää rakennusten ja tilojen määrää. Valtio ja kunnat ovat toimineet näin jo 1990-luvulta lähtien, ja seurakunnat ovat samoilla jäljillä. Kiinteistövarallisuuden tarkastelu johtaa valitettavan usein luopumaan myös kulttuurihistoriallisesti merkittävistä rakennuksista.
Lue lisää ja kommentoi


Kantaako valtio vielä vastuuta kulttuuriperinnöstään?


Valtion tehtävät lisääntyivät 1800-luvun jälkipuoliskolta alkaen teollistumisen, talouden, tieteiden ja taiteiden kehityksen sekä kansalaisyhteiskunnan muotoutumisen johdosta. Erityisen voimakas oli murros sotien jälkeen. Hyvinvointivaltiota luotiin mm. virastoja, hoivalaitoksia, tutkimuslaitoksia ja yliopistoja rakentamalla sekä muun julkisen sektorin, kuten kulttuuritoiminnan ja -rakentamisen ohjauksella ja tuella.

Saamelaisarkeologian tutkimusta yhteistyönä


Millään organisaatiolla ei ole kokonaisvastuuta saamelaisalueen arkologisesta tutkimuksesta. Pitäisikö Museoviraston kantaa siitä suurempi vastuu vai olisiko se pikemminkin Siidan tehtävä?


Hallitusohjelma: poimintoja kulttuuriympäristön näkökulmasta


Hallitusohjelmassa (3.6.2019) ei ole montakaan kulttuuriympäristöön tai kulttuuriperintöön suoraan kohdistuvaa tai nimettyä tavoitetta.Kulttuuriympäristö on kuitenkin läsnä laajassa joukossa tavoitteita, niin voimavarana kuin yhtenä hallitusohjelman tavoittelemien muutosten kohteena.

Lue lisää ja kommentoi
 

Uskonnollinen kulttuuriperintö, Euroopan perintö tulevaisuudelle

Kuva1 FRHKooste ja näkökulmia alan konferenssista Pariisissa 11.‒13.10.2018
Museovirasto valmistelee parhaillaan yhteistyössä kumppaneidensa kanssa kirkollisten rakennusten hoito-opasta. Erikoistutkija Satu Kähkönen kävi kuulemassa miltä uskonnollisen kulttuuriperinnön tila eurooppalaisittain näyttää. (25.2.2019)
Lue lisää ja kommentoi

Innovatiivisia ajatuksia ja mukavia uutisia Kulttuuriympäristöpäivillä 2018 Joensuussa


Photo 11-09-2018Museovirasto on järjestänyt Kulttuuriympäristöpäiviä (entiset maakuntamuseoiden neuvottelupäivät) vuodesta 2008. Päivillä tuuletetaan ajatuksia ja verkostoidutaan. Periaatteisiin on kuulunut myös tapahtuman järjestäminen aina yhteistyössä jonkun maakuntamuseon kanssa sen sijaintipaikkakunnalla. (3.12.2018)
Lue lisää ja kommentoi


Toimi, kerro ja kohtaa – Unescon koulutuksessa syvennyttiin elävän perinnön suojeluun


Unesco-kurssilaisetMuseovirasto järjesti maaliskuussa Unesco-sertifioidun koulutuksen, jossa käsiteltiin elävän perinnön suojelun näkökulmia ja työkaluja. Unescon koulutusohjelman kursseja on järjestetty jo 70 maassa ja nyt asiaan syvennyttiin ensi kertaa myös Suomessa. Kurssin osallistujajoukossa oli perinteiden harrastajia, yhteisöjen edustajia ja ammattilaisia monipuolisesti erilaisilta aloilta aina esittävästä taiteesta musiikkiin, käsityöhön ja luontoon. Kurssin kouluttajina toimivat aineettoman kulttuuriperinnön parissa pitkään toimineet huippuasiantuntijat Rieks Smeets ja Harriet Deacon. He kuljettivat kurssilaiset neljän päivän aikana syväluotaavasti läpi Unescon sopimuksen käsitteiden, aineettoman kulttuuriperinnön teemojen ja niihin erottamattomasti liittyvän yhteisönäkökulman. (13.4.2018)
Lue lisää ja kommentoi


Vuosi 2018 on omistettu kulttuuriperinnölle


Tervahauta ylikiiminki kuva Nanna KymäläinenKulttuuriperintö saa vuonna 2018 ansaittua huomiota, kun koko Eurooppa viettää yhteistä kulttuuriperinnön teemavuotta. Eurooppalaisen teemavuoden tarkoituksena on kannustaa yhä useampia tutustumaan moninaiseen kulttuuriperintöön ja pohtimaan sen merkitystä omassa arjessa. Mikä on juurien ja kulttuuriperinnön merkitys yhteiskunnan rakennusaineena nyt ja tulevaisuudessa? (14.2.2018)
Lue lisää ja kommentoi

Harrastajatapaaminen kokoaa arkeologiasta kiinnostuneet yhteen jo kuudennen kerran


Arkeologian harrastajatapaaminen 1Kansallismuseon auditoriossa järjestetään 1.2.2018 Arkeologian harrastajatapaaminen jo kuudennen kerran. Tapaamisessa keskustellaan vapaamuotoisesti arkeologian ajankohtaisista asioista. Lisäksi eri toimijoilla on mahdollisuus oman toimintansa esittelemiseen. Kuten aiempinakin vuosina tapaaminen järjestetään osana arkeologisten kenttätöiden esittelypäiviä. (29.1.2018)
Lue lisää ja kommentoi