Museovirasto 2018 logo
Museoviraston blogi
Tähän blogiin kirjoittavat Museoviraston pääjohtaja ja muut asiantuntijat kulttuuriperintöalan ja museoalan asioista ja ilmiöistä.

Etusivu


Arkisto
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013


Linkit


Museoviraston verkkosivut

Museovirasto Facebookissa

Museotilastoinnin uusia tuulia Euroopasta


Suomen tavoin myös useimmissa muissa Euroopan maissa kerätään tilastotietoa museoiden toiminnasta. Euroopan tasolla toimintaa tukee ja kehittää EGMUS-verkosto (European Group on Museum Statistics), jonka tarkoituksena on mm. tuottaa vertailukelpoista eurooppalaista tilastotietoa museoista. Verkosto kokoontui vuosittaiseen tapaamiseensa tällä kertaa Haagissa 2.-3.11.2015.

Jo vuosia kestäneestä yhteistyöstä huolimatta tilastoinnin käytännöt ja tilastoitavat tiedot vaihtelevat edelleen Euroopankin sisällä huomattavasti. Suomessa vuotuiseen tilastoon kootaan tiedot maamme ammatillisista museoista, ja vuonna 2014 kyselyyn vastasi 152 museota. Paikallismuseoilta tiedot kerätään viiden vuoden välein omassa kyselyssään. Tiedot julkaistaan avoimena tietona osoitteessa www.museotilasto.fi. Esimerkiksi Saksassa tiedot kerätään sen sijaan samassa kyselyssä sekä ammatillisilta museoilta että vapaaehtoisvoimin pyöritetyiltä paikallismuseoilta, joten kysely lähetetään yhteensä yli 6 300 museolle. Romaniassa tilastoidaan puolestaan samassa kyselyssä sekä museoiden että muiden kulttuuriperintökohteiden, kuten linnojen, tiedot.

Tilastoinnin laadun parantamiseksi on tekeillä kansainvälinen museotilastointia ohjaava ISO-standardi (International Museum Statistics, ISO/DIS 18461). Suomen nykyisen museotilaston sisältö vastaa jo melko hyvin tulevaa standardia. Tarkoituksena onkin ottaa ISO-standardi käyttöön Suomessa heti kun se valmistuu. Käyttöönotosta ja standardin soveltamisesta Suomen museoita parhaiten palvelevalla tavalla tullaan keskustelemaan museokentän kanssa parin seuraavan vuoden kuluessa.

Myös Euroopan komission tilastokeskus Eurostat on kiinnostunut museoiden toiminnasta. Eurostatin mukaan laadukkaan tilastotiedon tulisi olla vertailtavaa, säännöllistä ja käsitteiltään yhtenäistä, jotta sitä voidaan hyödyntää. Kaikki maat, kuten esimerkiksi Belgia, eivät kuitenkaan kerää tai luovuta tietojaan Eurostatille, mikä vaikeuttaa kokonaiskuvan muodostamista eurooppalaisesta museokentästä. Suomen Museotilasto ja museokentän sitoutuneisuus kyselyyn vastaamiseen ovat tässä suhteessa hyviä esimerkkejä siitä, miten pienillä resursseilla voi saada aikaan laajemminkin eurooppalaisessa mittakaavassa vertailukelpoista tietoa.

EGMUS-verkoston kokoontumisissa yksi kestopuheenaiheista on ollut se, millä perusteilla museotilaston vastaajamuseot tulisi valita. Tällä hetkellä suurin osa eurooppalaisista maista tuntuu käyttävän tässä lähtökohtana ICOMin määritelmää museosta (http://icom.museum/the-vision/museum-definition/L/). Yhteistä eurooppalaista keskustelua tarvitaan ja yhteinen tilastotietokin on hyödyllistä, mutta käytännössä on toimivinta, että kukin maa tekee rajauksen myös maansa museokentän erityispiirteet huomioiden. Tässä suhteessa Suomen tapa käsitellä ammatillisia museoita ja paikallismuseoita omina kokonaisuuksinaan tuntuu luontevalta. Tilastotiedon lisäksi tarvitaan luonnollisesti myös muita täydentäviä tiedonlähteitä, jotta kulttuuriperintöä voidaan yrittää hahmottaa kokonaisuutena.

Museotilastotiedon keruun ja hyödyntämisen edelläkävijä Euroopassa on Hollanti, joka ylläpitää verkossa Erfgoedmonitor-palvelua (www.erfgoedmonitor.nl). Havainnolliselle ja kaikille avoimelle verkkosivustolle kootaan tietoa museoiden lisäksi myös kulttuuriympäristöstä – rakennusperinnöstä, muinaisjäännöksistä ja kulttuurimaisemasta. Pääasiassa päätöksentekijöille ja tutkijoille tarkoitetun sivuston tavoitteena on antaa käsitys kansallisesta kulttuuriperinnöstä kokonaisuutena. Vastaavanlaiselle verkkopalvelulle olisi varmasti kysyntää Suomessakin. Toteuttamisen ei pitäisi olla mahdoton tehtävä, sillä palveluun tarvittavat tiedot ovat jo pitkälti olemassa.

Koko Euroopan mittakaavassa Suomen museoiden toimintaa koskevat tiedot ovat tänä vuonna uusitun verkkopalvelun ansiosta helposti saatavilla, minkä lisäksi tilastotieto on verrattain laadukasta. Museotilasto-verkkopalvelun uudistamisen yhteydessä kiinnitettiinkin huomiota tiedon mahdollisimman helppoon hyödyntämiseen. Siksi tilastotieto on julkaistu avoimella CC-BY 4.0 -lisenssillä. Museovirastossa mietitään jatkossakin uusia tapoja tarjota tilastotietoja yhä visuaalisemmassa ja ymmärrettävämmässä muodossa. Näin voidaan samalla parantaa museoiden näkyvyyttä ja korostaa niiden merkitystä yhteiskunnassa.


Aura Kivilaakso, erikoisasiantuntija
Tapani Sainio, erikoisasiantuntija
Museovirasto

(9.11.2015)
Haag
EGMUS-verkosto kokoontui Haagissa 2.-3.11.2015. Hollannin opetus-, kulttuuri- ja tiedeministeriö sijaitsee vasemmanpuoleisimmassa tornitalossa. CC-BY 4.0 Aura Kivilaakso.

EGMUS-verkoston kokous
Andries van den Broek (International Institute of Social Studies) kertoi kirjoittamastaan sosiologisesta tutkimuksesta hollantilaisten osallistumisesta kulttuuriperintöön. CC-BY 4.0 Tapani Sainio.

Capture erfgoedmonitor
Hollannin Erfgoedmonitorista löytyy tietoa mm. maiseman avoimuudesta. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.