Museovirasto 2018 logo
Museoviraston blogi
Tähän blogiin kirjoittavat Museoviraston pääjohtaja ja muut asiantuntijat kulttuuriperintöalan ja museoalan asioista ja ilmiöistä.

Etusivu


Arkisto
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013


Linkit


Museoviraston verkkosivut

Museovirasto Facebookissa

Kohti uutta kokoelmahallintajärjestelmää


”Musketti, Muusa, Avokaado, Karkki - mahtavia nimiä kokoelmahallintajärjestelmille”, ihastelivat saksalaiset Norbert Kanter ja Jörg Kruschinski tutustuessaan suomalaisten museoiden aineistoihin, joita tullaan tulevan vuoden aikana siirtämään heidän edustamansa yhtiön järjestelmään. Yhtiö on zetcom ja järjestelmän nimi asiallisesti MuseumPlusRIA (RIA = Rich Internet Application).Museo 2015 -hankkeen henkilökuntaa
Museo 2015 -hanke esitteli Museopäivillä MuseumPlus -järjestelmän demoversiota ja Museoiden luettelointiohjetta. Eero Ehanti kuvassa oikealla. Kuva: Anne Kurki.
Museo 2015 -hankkeen pilottipäivät 10.-11.6.2014 polkaisivat vihdoin käyntiin uuden vaiheen museoiden sähköiseen kokoelmahallintaan keskittyvässä hankkeessamme. Kyse on uuden kokoelmahallintajärjestelmän kilpailutuksesta, hankinnasta, pilotoinnista ja lopulta käyttöönotosta. Tässä tehdään modernia järjestelmää, jolla suomalaiset museot pitävät kokoelmansa järjestyksessä ja hallinnoivat kohteille tehtäviä toimenpiteitä.

Koska hankinnan ensimmäisessä vaiheessa eräs toimittaja teki valituksen markkinaoikeuteen, viivästyi hankinta useilla kuukausilla. Vasta toukokuussa pääsimme jatkamaan ja pystyimme ilmoittamaan järjestelmän toimittajan. zetcomin järjestelmä on käytössä laajasti ympäri maailman erittäin vaikutusvaltaisissa museoissa, kuten Louvressa ja Berliinin valtiollisissa museoissa. Pitkä kokemus nimenomaan museosektorilla huokui heidän rauhallisen asiallisesta esittäytymisestään meille hanketiimiläisille sekä järjestelmän pilotointiin valikoituneille museoille, joiden edustajia oli paikalla yli kolmekymmentä.

Esittelimme zetcomille pilotoitavaa aineistoa hieman arastellen aineiston ja järjestelmien kirjavuudesta johtuen, mutta ”onhan noita nähty” -tyyppinen vastaanotto oli vakuuttava. He ovat tehneet tämän satoja kertoja ennenkin, paljon isommassa mittakaavassa (mutta myös pienemmässä, yhden osa-aikaisen työntekijän läppäri sylissä pyörittämästä museosta alkaen, kuten he hyvää pelisilmää osoittaen kertoivat).
 
Järjestelmädemo oli sikäli vakuuttava, että yleisöstä kuultiin jopa kysymys: ”Mitä tässä enää on tehtävä, järjestelmähän näyttää valmiilta, käyttöön vaan!” Ei suinkaan. Nyt ryhdytään käymään läpi niitä satoja vaatimuksia, joita järjestelmälle etukäteen asetettiin vaatimusmäärittelytyöryhmässä ja museokentän kanssa tiiviisti kommunikoiden. Vaatimukset käydään yksi kerrallaan läpi työpajoissa. Valtaosa määritellyistä ominaisuuksista toki on MuseumPlus-järjestelmässä jo valmiina, mutta silti kaikki pitää käydä läpi ja ongelmakohdat ratkaista. Takuulla siellä joihinkin kompromisseihin taivutaan, puolin ja toisin. Sama ominaisuus tai tieto ei enää löydykään samalta tutulta paikalta kuin vaikkapa Musketissa tai Muusassa. Sellaiseen on valmistauduttava, joskin pelkäämättä, koska tuskin meillä kovin erilaisia vaatimuksia voi olla kuin niillä sadoilla museoilla, jotka järjestelmää jo käyttävät.

Vaatimusmäärittelytyöpajojen ohella valmistaudutaan kokeilemaan järjestelmää pilottimuseoiden aineistolla. Mukaan on valittu monipuolisesti erilaisia kokoelmia ja objekteja taideteoksista ja esineistä valokuviin ja liikkuvaan kuvaan. Kaiken tyyppisten aineistojen ja toimenpiteiden pitäisi löytää kenttänsä ja erityisominaisuutensa uudessa järjestelmässä ja tietojen pitäisi siirtyä sujuvasti vanhoista järjestelmistä uuteen. Tätä teknisempää työtä varten on omat työpajansa.

Pilottivaiheen jälkeen, ensi vuoden alkupuoliskolla, järjestelmä on muokattu lopulliseen muotoonsa, datasiirtoprosessi vanhoista järjestelmistä uuteen on selvillä ja pilottimuseot siirtyvät hallinnoimaan kokoelmiaan tällä uudella järjestelmällä. Jos siis niin päättävät tehdä! Voivathan vetäytyä, jos pilotointi jostain syystä epäonnistuu, johon en mitenkään usko tällä tuotteella ja näillä asiantuntijoilla. Mutta huomattakoon, että Suomeen jää useita muita hyviä järjestelmiä, joiden käyttöä useat museot varmasti jatkavat.

Pilotin jälkeen, ensi vuoden loppupuolella, Museo 2015 -hanke kaartaa loppusuoralle ja järjestelmän hallinnointi siirtyy lopulliseen muotoonsa, eli Museoviraston huomaan, josta käsin homma toiminee suurin piirtein samaan tyyliin kuin Musketin kohdalla tähän asti.

Eero Ehanti
Projektipäällikkö, Museo 2015
eero.ehanti@nba.fi, 040 128 6139

Linkkejä:
Museo 2015 -hanke
zetcom
MuseumPlusRIA

(27.6.2014)