Museovirasto 2018 logo
Museoviraston blogi
Tähän blogiin kirjoittavat Museoviraston pääjohtaja ja muut asiantuntijat kulttuuriperintöalan ja museoalan asioista ja ilmiöistä.

Etusivu


Arkisto
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013


Linkit


Museoviraston verkkosivut

Museovirasto Facebookissa

Museot voivat muuttaa elämää


Organisations need to be humanised. Museums should not be afraid of their public or see them only as a number, they should see the public as a partner that can help them exist. […] If we don’t come out of our castles, museums are going to become great tombs.

Antonio Vieira, director, Museu da Maré in Brazil
(http://www.museumsassociation.org/museums-journal/news/09102014-the-world-is-more-plural)
CC BY-SA 4
Cardiffissa puhuttiin museoiden elämää muuttavasta vaikutuksesta. Kuvassa David Andersson, Museums Associationin puheenjohtaja. Kuva: Pia Lonardi CC BY-SA 4.0
Britannian Museums Associationin vuotuinen konferenssi järjestettiin 9.-10.10.2014 Walesin Cardiffissa. Kantavana teemana oli jo edellisenä vuonna käynnistetty kampanja ”Museums Change Lives”. Tämän lisäksi paljon puhututtivat jatkuvasti kiristyvä taloustilanne, museoiden yhteiskunnallinen merkittävyys sekä muuttuva toimintaympäristö. Siis samaa ajan hengessä käytävää kulttuuri- ja museokentän keskustelua kuin muillakin foorumeilla.  Kiinnostavaa ovat ratkaisut ja keinot sen suhteen miten museot perustelevat olemassaoloaan ja rooliaan yhteiskunnassa sekä osoittavat vaikuttavuuttaan ja mitä uusia selviytymistapoja, tulonmuodostuksen muotoja ja kumppanuuksia viritellään.

Museums Associationin puheenjohtaja David Andersson nosti puheessaan esiin kuinka kiristyvä taloustilanne ja jatkuva ”talouspuhe” ovat omalta osaltaan aiheuttamassa sen, että jopa kulttuurikentällä on vaarana unohtaa toiminnan todellinen merkitys keskityttäessä pelkkiin talouden lukuihin. Museoita tulisi voida ajatella niin sosiaalista, taloudellista kuin kulttuurillistakin hyvinvointia tuottavina instituutioina, joiden todellista arvoa ei voida suoraan rahassa laskea. Kulttuuriperintöorganisaatiot eivät ole ainoastaan menoerä vaan tuottavat yhteiskunnassa paljon epäsuoraa arvoa mm. sivistyksen lisäämisen, ihmisten omanarvontunteen ja yhteisöllisyyden kokemusten muodossa. Toiminnan tukeminen on investointia tulevaisuuteen, mitä ei kvartaalein eteenpäin porskuttavassa maailmassa tunnuta otettavan huomioon enää lainkaan.

Britanniassa esimerkiksi Arts Council on tehnyt laajaa tutkimusta kulttuurin sosiaalisista vaikutuksista ja merkityksistä yhteiskunnassa. Tämän kaltaisten tutkimusten sekä niiden tulosten välittäminen päättäjille koettiin konferenssissa tärkeäksi. Myös toiminnan näkyväksi tekeminen tiedon visualisoinnin keinoin on hyvä tapa, kuten esimerkiksi walesilaisten museoiden osalta tehdystä infografiikasta voi huomata.

Vaikuttavuuden osoittamisen lisäksi tärkeää on vaikuttaminen. Ensimmäisenä seminaaripäivänä esiintynyt J’net AyAy Qwa YakSheelth Royal Ontario Museumista nosti puheessaan esiin useita kiinnostavia näkökulmia. Mieleenpainuvin oli hänen vetoomuksensa museoiden kantaaottavuuden ja relevanttiuden puolesta: museokokoelmia tulee voida esittää niin, että tarinoista syntyy merkityksiä ja yhteyksiä myös nykypäivän elämään ja kokemuksiin, tämän päivän katsojalle ja kokijalle. Hän peräänkuulutti tarvetta ottaa kantaa ja tuoda erilaisia näkökulmia nykyajan haasteisiin. Museoiden tulee pyrkiä muuttamaan elämiä, mutta myös käytyä keskustelua, sillä tällä hetkellä keskustelusta puuttuu inhimillisyys.

Yksi konferenssin pääpuhujista, brasilialainen Antonio Vieira, kertoi kuulijoille koskettavan ja pysäyttävän tositarinan siitä, kuinka museot todellakin voivat muuttaa ihmisten elämää. Museu da Maré syntyi erään Rio de Janeiron favelan asukkaiden yhteistyönä. Museo esittää ja tallentaa yhteisön omaa historiaa, yhdessä ihmisten kanssa, alueen asuttamisesta nykypäivän jengisotiin ja on toiminnallaan auttanut alueen ihmisiä uskomaan, että heidän tarinansa, historiansa ja olemassaolonsa ovat merkityksellisiä. Museota uhkaa lakkauttaminen, mikä on saanut museon yhteisön hälytystilaan – seikka joka jo itsessään osoittaa museon merkityksellisyyttä yhteisölleen.

‘Museums change lives' is a principle that I believe in very seriously and I’ve given my life to make it a reality. I believe that no one coming into a museum will come out the same way.
Antonio Vieira, director, Museu da Maré in Brazil
(http://www.museumsassociation.org/museums-journal/news/09102014-the-world-is-more-plural)

Museoiden toimintaympäristöjen muutokset, resurssien tiukentuminen ja tarve uusien kumppanuuksien ja rahoitusmahdollisuuksien löytämiseksi luovat tarpeen laajemmalle arvokeskustelulle.  Kestävän kehityksen taloudelliset, ekologiset, sosiaaliset ja kulttuuriset ulottuvuudet on huomioitava entistä vahvemmin.  Näihin asetelmiin peilautuu museoeettinen keskustelu, jota käynnistellään myös Suomessa esimerkiksi Diaarion ja Suomen ICOM-komitean yhteisessä museologian seminaarissa ensi keväänä.

Kulttuuri tuottaa arvoa elämään, yhteiskuntaan ja talouteen kuten opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuuskatsauksessa sanotaan.

On aika viritellä museopoliittista keskustelua.

Eija Liukkonen, Pia Lonardi ja Anu Niemelä
Museovirasto, Kehittämispalvelut

(4.11.2014)