Museovirasto 2018 logo
Museoviraston blogi
Tähän blogiin kirjoittavat Museoviraston pääjohtaja ja muut asiantuntijat kulttuuriperintöalan ja museoalan asioista ja ilmiöistä.

Etusivu


Arkisto
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013


Linkit


Museoviraston verkkosivut

Museovirasto Facebookissa

Viisi hyvää syytä osallistua kansainväliseen OpenGLAM Benchmark -tutkimukseen


Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema Suomen AvoinGLAM-verkosto on mukana toteuttamassa kansainvälistä kyselyä, joka on marraskuun alussa lähetetty muutamalle sadalle suomalaiselle organisaatiolle sähköpostitse. Mitä tutkimuksella tavoitellaan ja miksi sinunkin museosi kannattaisi vastata kyselyyn?

Kuinka suuri osa organisaatiosi aineistosta on digitoitu? Millä ehdoilla olisitte organisaatiossasi valmiita avaamaan aineistoja verkossa vapaasti hyödynnettäväksi? Mitä sosiaalisen median palveluita organisaatiosi hyödyntää säännöllisesti ja mitä niiden avulla tavoitellaan?
Benchmark tutkimus

Käynnissä oleva OpenGLAM Benchmark -tutkimus selvittää muistiorganisaatioiden suhtautumista ja taitoja digitaalisessa maailmassa. Kyselyyn voi vastata 15.12.2014 mennessä.
Muun muassa näihin kysymyksiin haetaan vastauksia suomalaisilta muisti- ja kulttuuriorganisaatioilta kansainvälisen OpenGLAM Benchmark -kyselyn (https://outreach.wikimedia.org/wiki/GLAM/OpenGLAM_Benchmark_Survey) avulla.

Tutkimuksen tavoitteet


Kyselyllä kartoitetaan muistiorganisaatioiden kiinnostusta ja valmiuksia toimia muuttuvassa toimintaympäristössä, etenkin internetin hyödyntämisen, osallistamisen ja avoimen tiedon näkökulmista. Kysymykset koskevat muun muassa digitointia, organisaatioiden välistä yhteistyötä ja metadatan vaihtoa, avointa dataa ja sisältöjä, joukkoistamista sekä sosiaalista mediaa.

Tärkeä tavoite on saada vastaajat arvioimaan organisaationsa roolia ja toimintaa muuttuvassa toimintaympäristössä, jota luonnehtii tiedon nopeus ja käsiksi pääsemisen helppous, yleinen tietotekninen kehitys sekä asiakkaiden muuttuneet vaatimukset ja odotukset palveluiden suhteen.

Kyselyn perusteella saadaan arvokasta tietoa siitä, mitä suomalaisten kulttuuriperintöorganisaatioiden parissa tällä hetkellä tapahtuu ja miten AvoinGLAM-työryhmä voisi olla auttamassa mukauttamaan näitä toimintatapoja vastaamaan yhä paremmin nykyajan vaatimuksiin.

Miksi museoiden kannattaisi osallistua tutkimukseen - viisi hyvää syytä


  1. Kyselytutkimukseen osallistuvassa museossa voidaan yhdessä pysähtyä hetkeksi tarkastelemaan omaa toimintaa, asenteita, osaamista sekä mahdollisen lisäosaamisen tarvetta avoimeen kulttuuriin, avoimeen tietoon, internetin hyödyntämiseen ja esimerkiksi joukkoistamiseen liittyen.
  2. Jo kyselyn täyttäminen tutustuttaa vastaajan aiheeseen liittyviin käsitteisiin sekä antaa laajan kokonaiskuvan nykypäivän digitaalisesta toimintaympäristöstä kulttuuriperintöorganisaation näkökulmasta.
  3. Kyselyn kautta museo voi välittää toiveita ja tarpeita AvoinGLAM-verkoston koulutustarjonnan suhteen: minkälaisia taitoja juuri sinun museossasi tarvitaan ja minkälainen koulutus kehittäisi osaamistanne?
  4. Mitä enemmän tietoa eri organisaatioilta saadaan, sitä parempaa ja kohdennetumpaa koulutusta voidaan tarjota myös museoille. Oppimisen kautta museot ovat taas hieman valmiimpia kohtaamaan ajan haasteita.
  5. Keväällä 2015 kaikki vastaajat kutsutaan seminaariin, jossa on mahdollista keskustella monialaisen ja osaavan joukon kanssa hyvistä käytänteistä ja kokemuksista sekä oppia aiheesta lisää ihan käytännössä. Koska seminaarin sisältö muokkautuu osaksi kyselyvastausten pohjalta, pääsevät vastaajat vaikuttamaan myös seminaarin sisältöön.

Miten kyselyyn voi vastata?


Suomessa toteutettava kysely on osa kansainvälistä kyselytutkimusta. Kutsu kyselyyn osallistumiseen on lähetetty kootun yhteystietolistan mukaisesti muutamalle sadalla suomalaiselle muisti- ja kulttuuriorganisaatiolle. Vastaus toivotaan koko organisaation näkökulmasta, joten sen täyttämiseen voidaan osallistaa niin monta henkilöstön jäsentä kuin on tarve - yhteistyö tuottaa tässäkin varmasti parhaan tuloksen.

Mikäli juuri sinun organisaatiosi ei ole saanut kutsua kyselyyn sähköpostitse, voit täyttää tämän lomakkeen: https://docs.google.com/forms/d/1unlG_0mE32vxEmtDPtVB3EmCjkZK9QuUIr4_2xZo378/viewform?edit_requested=true ja tilata kyselyn 21.11. mennessä. Kutsu lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen 24.11. alkavalla viikolla.

Muistattehan siis vastata 15.12. mennessä.

Pia Lonardi
Museovirasto, Kehittämispalvelut & AvoinGLAM
etunimi.sukunimi@nba.fi

Museoviraston Kehittämispalveluissa työskentelevä Pia Lonardi toimii hankkeessa museoiden yhteyshenkilönä. Ole yhteydessä, mikäli sinulla heräsi kysyttävää! Kirjoitus mukailee alun perin AvoinGLAMin blogissa julkaistua tekstiä "Kulttuuriperintöorganisaatiot digitaalisessa maailmassa - kansainvälinen OpenGLAM Benchmark -tutkimus" (http://avoinglam.fi/?p=908).

(19.11.2014)