Museovirasto 2018 logo
Museoviraston blogi
Tähän blogiin kirjoittavat Museoviraston pääjohtaja ja muut asiantuntijat kulttuuriperintöalan ja museoalan asioista ja ilmiöistä.

Etusivu


Arkisto
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013


Linkit


Museoviraston verkkosivut

Museovirasto Facebookissa

Yli 30 vuotta arkeologisten kenttätöiden esittelypäiviä Museovirastossa


Museovirasto on järjestänyt kesän arkeologisten kenttätöiden esittelypäiviä pitkään, yli 30 vuotta. Alun perin arkeologien keskinäinen ja pienimuotoinen tilaisuus on kasvanut Suomen kansallismuseon auditorion täyttäväksi. Kuulijoina on niin arkeologian ammattilaisia, harrastajia kuin muita menneisyydestä kiinnostuneita kansalaisia. Tänä vuonna päivät järjestetään 4.-5. helmikuuta. Kaikki kiinnostuneet ovat tilaisuuteen lämpimästi tervetulleita.IMG 4826
Kenttätöiden esittelytilaisuuden 2014 osallistujia Kansallismuseon auditoriossa. Kuva: Liisa Tuomikoski, Museovirasto
Ennen internetin aikaa tuoreet tiedot kuluneen kesän arkeologisista kaivauksista saatiin kenttäkauden jälkeen Museoviraston järjestämissä vuosittaisissa kenttätöiden esittelytilaisuuksissa. Ensimmäinen tilaisuus pidettiin jo vuonna 1985 Museoviraston ja yliopiston arkeologeille. Tuohon aikaan Museovirasto toimi Nervanderinkatu 13 tiloissa. Samoissa tiloissa toimi myös silloinen Helsingin yliopiston arkeologian laitos. Esittelytilaisuudet pidettiinkin alkuvuosina laitoksen jokseenkin pienessä luentosalissa. Niissä käsiteltiin erityisesti Museoviraston suorittamia arkeologisia kenttätöitä.

Kenttätöiden esittelypäiviin alkoi vähitellen osallistua yhä enemmän kuulijoita ja arkeologian laitoksen luentosali jäi pieneksi. Lisäksi muutkin toimijat kuin Museovirasto halusivat kertoa kesän aikana tekemistään arkeologista kenttätöistä. Esittelytilaisuus siirtyi Suomen kansallismuseon toisessa kerroksessa sijainneeseen suurempaan luentosaliin. Vuonna 1994 päästiin viettämään jo esittelytilaisuuden kymmenvuotisjuhlia. Tuolloin tilaisuus oli vakiintunut eri puolilta Suomea saapuvien arkeologien ja arkeologian opiskelijoiden tapaamispaikaksi. Lisäksi myös arkeologian harrastajat alkoivat vähitellen osallistua tilaisuuteen.

Kansallismuseon peruskorjauksen vuoksi kesän kenttätöiden esittelytilaisuus pidettiin muutaman kerran muualla kuin Helsingissä. Sen jälkeen päästiin taas Kansallismuseoon ja sen uuteen auditorioon. Kävijämäärä kasvoi huomattavasti, kun tilaan mahtui enemmän kuulijoita. Tilaisuutta alettiin myös markkinoida aiempaa enemmän kansalaisille. Samaan aikaan kasvoi arkeologisia kenttätöitä tekevien toimijoiden määrä ja parhaimmillaan esitysten määrä kenttätyöpäivillä oli kymmenissä. 2000-luvun lopulla myös yliopistot ja maakuntamuseot alkoivat järjestää omia kenttätöiden esittelytilaisuuksiaan.

2010-luvulla oli aika miettiä Museoviraston järjestämän esittelytilaisuuden asemaa uudestaan. Perinteisen syksyn sijaan tilaisuus siirrettiin kevättalveen. Näin vastattiin toiveisiin siitä, että kenttätöiden yleisen esittelyn sijaan päästäisiin kertomaan kenttätöissä kertyneiden arkeologisten aineistojen tarkemman tutkimuksen tuloksista. Museoviraston viranomaisena suorittamien kenttätöiden määrä alkoi myös vähentyä, joten kenttätyöpäivien sisältöä ja rakennetta oli tarve muuttaa. Kenttätöiden esittelypäivien ensimmäinen päivä painottuukin nykyään arkeologisten kenttätöiden laatuasioihin ja lyhyeen seminaariin ajankohtaisesta, kenttätöihin liittyvistä teemasta. Toisena päivänä kuullaan eri toimijoiden tekemien arkeologisten kenttätöiden tuloksia.

Osana kenttätöiden esittelypäiviä järjestetään myös Arkeologian harrastajatapaaminen. Se on lähtöisin arkeologian harrastajien toiveesta saada Museovirastolta tietoa ja neuvoja harrastamisen kannalta tärkeistä asioista. Ensimmäistä kertaa tapaamiseen kokoonnuttiin vuonna 2013. Tapaamisessa keskustellaan vapaamuotoisesti arkeologian ajankohtaisista asioista. Lisäksi eri toimijoilla on mahdollisuus oman toimintansa esittelemiseen.

Vuonna 2016 kesän kenttätöiden esittelypäivät järjestetään jo 31 kerran. Tilaisuus pidetään 4.-5.2.2016. Ensimmäisen päivän teemaseminaarissa perehdytään historiallisten teiden arkeologiaan. Toisen päivän alustuksissa kuullaan mm. Saimaan kadonneesta kivikaudesta, varhaismetallikautisen asuin- ja röykkiöalueen kaivauksista Raumalla ja rautakauden ja keskiajan tutkimuksista Pirkkalassa.

Tervetuloa joukolla paikalle kuulemaan ja keskustelemaan arkeologisiin kenttätöihin liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Ohjelma on Museoviraston verkkosivuilla osoitteessa http://vanha.nba.fi/fi/ajankohtaista/tapaamiset_ja_seminaarit.

Päivi Maaranen
Erikoistutkija
Museovirasto

(25.1.2016)