Museovirasto 2018 logo
Museoviraston blogi
Tähän blogiin kirjoittavat Museoviraston pääjohtaja ja muut asiantuntijat kulttuuriperintöalan ja museoalan asioista ja ilmiöistä.

Etusivu


Arkisto
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013


Linkit


Museoviraston verkkosivut

Museovirasto Facebookissa

Ei se aina ole Museovirasto, joka sanoo Ei


Erilaisissa tapaamisissa ja tilaisuuksissa eri puolilla Suomea, törmää jatkuvasti väitteeseen, että Museovirasto sanoo kaikille asioille EI ja estää rakentamisen ja jopa yhteiskunnallisen kehityksen. Näin silloinkin, kun jonkin hankkeen on torjunut ja lausunnon siitä on antanut maakuntamuseo. Museoviraston ja maakuntamuseoiden yhteistyö sujuu moitteettomasti ja yhteinen tavoitteemme on kulttuuriperinnön suojelu. Museoviraston piikkiin pannaan kuitenkin asioita, joiden kanssa meillä ei ole mitään tekemistä. Kestämme sen kyllä, mutta välillä harmittaa, kun Museovirasto ja maakuntamuseot sekoitetaan keskenään eikä niiden välistä työnjakoa tunneta.
Museoviraston ja maakuntamuseoiden neuvottelupäivä
Museoviraston ja maakuntamuseoiden asiantuntijat tekevät tiivistä yhteistyötä ja myös tapaavat säännöllisesti. Vuonna 2009 tapaaminen järjestettiin Turussa. Kuva: Museovirasto
Museovirasto on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja, toimialansa kehittäjä ja viranomainen. Museovirasto vastaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön, arkeologisen kulttuuriperinnön ja rakennusperinnön sekä kulttuuriomaisuuden suojelusta yhdessä muiden viranomaisten ja muun museolaitoksen kanssa. Museoviraston rooli kulttuuriympäristön, siis arkeologisen kulttuuriperinnön, rakennusperinnön ja maiseman suojelun keskeisenä viranomaisena on korostunut parin viime vuosikymmenen aikana merkittävästi. Käsiteltävien suojeluasioiden määrä on kasvanut. Museovirasto on monessa mukana ja näkyykin aikaisempaa enemmän.

Museoviraston tehtävänä on ensisijaisesti toimia asiantuntijana ja suojeluviranomaisena silloin kun kyseessä ovat valtakunnallisesti merkittävät kohteet, jotka on jo suojeltu erityislaeilla (laki rakennusperinnön suojelusta, kirkkolaki, muinaismuistolaki) tai jotka haluttaisiin suojella niillä. Museovirasto valvoo myös alueiden käyttöä, joka koskee valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointiin (RKY) kuuluvia kohteita.  Valtioneuvosto vahvisti Museoviraston laatiman inventoinnin vuonna 2009 ja se tulee huomioida alueiden käytön suunnittelun lähtökohtana. Museoviraston lakisääteiden tehtävä on myös valvoa muinaismuistolain noudattamista.

On hyvä muistaa, että Museovirasto ei tee suojelupäätöksiä rakennusten suojelusta. Sen tekevät ELY-keskukset, joiden päätökset ympäristöministeriö vahvistaa. Mutta sitäkin tärkeämpää on muistaa, että suurin osa rakennuksista suojellaan kaavoilla, jotka kunnanvaltuustot hyväksyvät. Rakennussuojelupäätökset ovat siis pääasiassa kuntien omia päätöksiä, joissa maakuntamuseoilla on keskeinen valmistelijan rooli.

Suomeen vahvistettiin vuonna 1980 maakuntamuseoverkosto ja 20 yleensä kaupunkien ylläpitämää museota nimitettiin maakuntamuseoiksi. Kuluneiden vuosikymmenien aikana maakuntamuseoiden resurssit ovat lisääntyneet ja sitä mukaan myös niiden merkitys ja rooli suojelutehtävien hoitamisessa on kasvanut. Monista maakuntamuseoista on tullut tärkeitä alueellisia toimijoita. Museovirasto on delegoinut kulttuuriperinnön suojeluun liittyviä tehtäviä maakuntamuseoille. Museoviraston ja maakuntamuseoiden välille on vähitellen muotoutunut työnjako, jossa maakuntamuseot vastaavat toimialueillaan kaavoitukseen liittyvän rakennussuojelun tehtävistä. Maakuntamuseot neuvottelevat kaavoituksen yhteydessä toteutettavasta suojelusta ja määrittelevät alueellisesti ja paikallisesti arvokkaat kohteet.

Museovirasto on monessa mukana, mutta etenkin kaupunkien viranomaisten näyttää olevan vaikea tajuta, että neuvottelupöydän toisella puolella istuvat maakuntamuseon edustajat eivät ole Museoviraston edustajia. Museovirasto ja maakuntamuseot sekoitetaan keskenään eikä niiden rooleja suojeluasioissa tunneta tai välitetä tuntea. Museovirasto tarkastelee kulttuuriympäristön suojelua valtakunnallisesta näkökulmasta, kun taas maakuntamuseoiden näkökulma on paikallinen tai alueellinen. Siitä johtuen myös linjaukset ja näkemykset voivat olla erilaisia.

Kalle Könkkölä kirjoitti pari vuotta sitten artikkelissaan ”Hyvän kynnyksellä”: ”Suomessa olen kuullut lukuisia kertoja, kuinka vanhoja rakennuksia korjattaisiin esteettömiksi, mutta Museovirasto on sen kieltänyt. Varmasti Museovirasto on hylännytkin joitakin suunnitelmia, mutta usein syytös on ollut helppo pakotie vastuusta.” Tuosta samasta Könkkölän artikkelista on mukava lukea myös, että Museoviraston kanssa on ollut hauskaa ja mielenkiintoista tehdä yhteistyötä. Ratkaisuja löytyy, kunhan niitä etsitään rauhassa ja hyvässä yhteistyössä. Tämän saman olen kuullut viime aikoina myös monelta rakennuttajalta, arkkitehdilta ja rakentajalta. Hyvä esimerkki Könkkölänkin mainitsemista ratkaisuista on tehty Turun linnassa. Keskusteluilla ja yhteistyöllä on saatu paljon hyvää aikaiseksi.

Ei Museovirasto lopulta olekaan paha vastustaja vaan hyvä yhteistyökykyinen kumppani.

Juhani Kostet
Pääjohtaja
Museovirasto

(5.11.2013)

9 kommentti(a)


https://clck.ru/amCCm

ifswace 19.1.2022 15:55

https://bit.ly/jojo6sezon

ААipppuxg 21.12.2021 21:50

vardenafil levitra

buy zithromax online overnight 20.12.2021 19:12

What Body Systems Does Amoxicillin Effect

cocaine viagra 19.12.2021 11:26

пишут

Elsa 18.12.2021 17:20

Niin. Monelle Museoviraston johtama arvio - ja lausuntojärjestelmä on kuin joulupukki tuo lahjoja tai risuja, ei siis arjen kumppani.
Mutta kun tutustuu niin tulee tutuksi, toki monelle kokemus jää kerraksi, jatkumo ja harjaannus jää puuttumaan. Yliopistokoulutetun museoviranomaisen kanssa on vaikea keskustella jos neuvotteluun mennään tunteella ja kotiläksyt on jäänyt tekemättä eli faktoja on jäänyt keräämättä mukaan mappiin.

työterveyslääkäri Esa Ruohola 26.11.2013 11:58

Olen tarkalleen samaa mieltä "museo mikä museo" -kommentin kanssa. Maakuntamuseot edustavat Museoviraston kanssa samaa sektoria. Onko tarpeen avata juopaa alan sisälle? Kysehän on vain tehtävien jakamisesta ja Museoviraston puoleta alueellisen asiantuntemuksen hankkimista kulttuuriympäristöasioihin. Harvoinpa näissä asioissa mitään näkemyseroja on.
Mielestäni on myös turha vetäytyä kuntien ja ELY-keskusten selän taa suojelukysymyksissä. Museokenttähän asiallisesti toimii asiantuntijana ja hyvin pitkälti määrittelee sen mitä suojellaan ja mitä ei. Hyväksyntä ratkaisuille tietysti tulee kunnilta. Vastuun pakoileminen ei kuitenkaan tunnu kovin tyylikkäältä pääjohtajan suulla.

maakunnista 6.11.2013 11:01

Hyvä katsaus Museoviraston tehtäviin suojelutoiminnan alalla, ja ymmärtäähän sen, että suuren yleisön erheet harmittavat. Taitaa vaan kuulua siihen sarjaan väärinkäsityksiä, jota ei koskaan täysin saa pois. Tietysti, jos edes median edustajat oppisivat, niin se auttaisi huomattavasti.

Museovirasto harjoittaa myös museotoimintaa, mutta se ei tule blogissa lainkaan esiin. Sitäkään ei suuri yleisö yleisesti tiedä, ja sitä voisi siksi myös korostaa. Virastoon kuuluva Suomen kansallismuseo on Museovirastolain mukaan valtakunnallinen kulttuurihistorian museo ja sillä on sen mukaisesti valtakunnallisia museoalan kehittämistehtäviä hoidettavanaan. Kulttuurien museo, Suomen merimuseo ja lukuisat muut museokohteet ovat Kansallismuseoon kuuluvia ja valtakunnallisesti näkyviä toimijoita - mutta tietääkö suuri yleisö sen? Eipä taida.

Bösendorfer 6.11.2013 10:08

Onko siis jostain syystä tärkeää erottaa mikä on maakuntamuseon ja mikä viraston antama lausunto? Tehtävät on virastolta delegoitu maakuntamuseoille ja intressin pitäisi olla aika lailla sama. Vai haluaako virasto tehdä itse maakuntamuseon hommat? Ilman maakuntamuseoita poistuisi tuntemus, jota museoviraston ei ole mahdollista saavuttaa.

Suuri yleisö ei tule erottamaa museokentän eri toimijoita. Turha siis yrittää saada ihmiset ymmärtämään kuka suojelee mitäkin. Tehdään yhteisesti linja, jonka takana kaikki voivat seistä.

museo mikä museo 6.11.2013 09:32


Lisää kommentti

Voit kommentoida blogin aihetta käyttämällä alla olevaa lomaketta. Sähköpostiosoitteen antaminen on vapaaehtoista ja se näkyy vain verkkosivujen ylläpitäjille. Kommentti-kentässä ei tarvitse itse laittaa rivinvaihtoja, vaan teksti rivittyy automaattisesti.

Nimi tai nimimerkki
Sähköpostiosoite
Kommentti
Roskapostitarkistus
9 + 1 = (ratkaise tämä laskutoimitus)