Museovirasto 2018 logo
Museoviraston blogi
Tähän blogiin kirjoittavat Museoviraston pääjohtaja ja muut asiantuntijat kulttuuriperintöalan ja museoalan asioista ja ilmiöistä.

Etusivu


Arkisto
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013


Linkit


Museoviraston verkkosivut

Museovirasto Facebookissa

Vale, emävale, tilasto - museoiden tilastoinnin mahdottomuudesta


Vuosittain koottava Museotilasto kertoo museoiden toiminnasta, mutta vain osan. Tilastoon kaivataan mm. tietoa museoiden uudenlaisesta yleisötoiminnasta ja yhteistyöstä eri alojen toimijoiden kanssa. Mutta miten tilastoidaan museovierailun tuottama ilo tai hämmennys? Miten mitataan museon tekemän kulttuuriympäristötyön vaikutuksia? Miten taulukoida yhteisöllisyyttä, virkistäytymistä, motivoitumista ja osallisuutta? Sitä pohtivat Marianne Koski ja Mirva Mattila.

Museotilasto 2012 tuli painosta syyskuun alussa. Julkaisussa on lyhyen analyysin lisäksi taulukkotietoa ammatillisten ja päätoimisten museoiden henkilöstöstä, toiminnasta ja taloudesta. Perinteisesti tilastossa tuntuvat kiinnostavan kävijämäärät ja taloustiedot. Ketkä yltävät yli 100 000 kävijään vuodessa, missä museossa kävijöitä oli vähiten? Kuka keräsi eniten sponsoritukea? Miltä oman museon tunnusluvut näyttävät verrattuna alueen muihin museoihin?
Taiteiden yö Kansallismuseossa 2013
Kansallismuseossa vietettiin Taiteiden yötä 2013 tutkimusretkien ja erilaisten kulttuurien innoittamana. Museon keskihallin täyttäneessä basaarissa yli kymmenen yhdistystä esitteli kulttuurien kirjoa ja myynnissä oli kaukomaiden tuotteita. Tarjolla oli myös vauhdikkaita afrikkalaisia, kuubalaisia, filippiiniläisiä ja kambodzhalaisia musiikki- ja tanssiesityksiä. Kuva: Vili Niemi, Museovirasto
Museoiden toiminta muuttuu jatkuvasti. Perinteisten kokoelma- ja näyttelytoimintojen rinnalle on tullut entistä asiakaslähtöisempää toimintaa ja yhteistyötä eri alan toimijoiden kanssa. Museot ovat myös laajentaneet toimintaansa museorakennuksen ulkopuolelle. Tilastossa luvuilla, summilla ja keskiarvoilla pystytään tästä toiminnasta kuvaamaan kuitenkin vain tiettyä osaa.  ”Vale, emävale, tilasto”, kommentoikin heti kollega, kun ylpeänä jaoimme tiedon valmistuneesta museotilastosta sosiaalisessa mediassa.

Museoiden ja niiden toiminnasta(osaksi) kertovan tilaston keskinäistä suhdetta pyritäänkin nyt parantamaan, sillä museotilastoon vastaaminen ei aina ole suosituin tehtävä museoiden vuosikellossa. Museotilastossa kysyttävät asiat herättävät toistuvasti ihmetystä ja turhautumistakin museoissa. Niinpä museoiden toiveita ja kehittämisehdotuksia on kartoitettu tilastointiprosessin kehittämiseksi. Tilastosovellusta, ohjeistusta ja kysymyspatteristoa pyritään tältä pohjalta kehittämään paremmin käyttäjien tarpeita vastaaviksi. Huomioon on otettava myös jatkuvuus, jolloin tietojen vertailu vuosien ja vuosikymmenten välillä olisi mahdollista.

Erityisesti museot kaipaisivat tuottamiensa moninaisten palveluiden esilletuomista sekä mahdollisuutta kertoa vuoropuhelusta ja vuorovaikutuksesta ympäröivän yhteisön kanssa. Numerotietojen kerääminen ei motivoi vastaajia, kun museot itse haluaisivat kertoa esimerkiksi toimintansa pitkäaikaisista vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin, alueellisesta vaikuttamisestaan tai onnistuneista ja laaja-alaisista kumppanuuksistaan.

Tässä kohtaa tulevat kuitenkin vastaan tilastoinnin rajat. Vain osa museoiden tekemästä työstä taipuu tilastoitavaksi, mitattavaksi ja laskettavaksi. Miten tilastoidaan museovierailun tuottama ilo tai hämmennys? Miten mitataan museon tekemän kulttuuriympäristötyön vaikutuksia? Miten taulukoida yhteisöllisyyttä, virkistäytymistä, motivoitumista ja osallisuutta? Millaisella diagrammilla voitaisiin kuvata identiteettien vahvistuminen tai aktiivinen vuoropuhelu?

Vaikka kehittämishankkeessa kartoitetaan museotilaston eri käyttäjien tarpeita ja toiveita, on tulos lopulta kompromissi. Toivottavasti kuitenkin sellainen, että jatkossakin Museotilastosta on mahdollista lukea kiinnostavaa, kattavaa ja mahdollisimman luotettavaa tietoa suomalaisista museoista.

Museotilasto tekee joitain museotoiminnan osa-alueita näkyväksi, mutta jättää osan todennettavaksi ja kerrottavaksi muilla välineillä. Museoiden välittämistä ja tuottamista tunteista, arvoista ja tarinoista eivät taulukot ja pylväät kerro.

Erikoisasiantuntijat Marianne Koski ja Mirva Mattila
Museovirasto, Kehittämispalvelut

(14.10.2013)

Museovirasto on vuodesta 1975 lähtien koonnut suomalaiseen museotoimintaan liittyvää tilastotietoa. Museotilasto -julkaisua on julkaistu vuodesta 1995 lähtien. Vuosien 2006-2012 museotilastot löytyvät verkosta: http://www.museotilasto.fi/index.php?id=17

Tutustu myös pohjoismaisiin tilastoihin:
Tanska: Danske museer i tal
http://www.kulturstyrelsen.dk/videnbank/publikationer/danske-museer-i-tal

Ruotsi: Museer 2012
http://www.kulturanalys.se/aktuellt/ny-rapport-barn-och-unga-flitiga-museibesokare/

Norja: Statistics Norway, Museums and collections 2012
http://www.ssb.no/en/kultur-og-fritid/statistikker/museer