Museovirasto 2018 logo
Museoviraston blogi
Tähän blogiin kirjoittavat Museoviraston pääjohtaja ja muut asiantuntijat kulttuuriperintöalan ja museoalan asioista ja ilmiöistä.

Etusivu


Arkisto
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013


Linkit


Museoviraston verkkosivut

Museovirasto Facebookissa

Terveisiä Grönlannista osa 1/2Elokuun lopulla 27.-28.8.2013  järjestettiin Grönlannissa tapaaminen, jossa pohjoismaisten, kulttuuriperintöä vaalivien virastojen johtajat tapasivat toisensa. Tapaamista on kutsuttu valtionarkeologien tapaamiseksi virastojen johtajien perinteisen nimityksen mukaan, mutta aika harvalla johtajista enää tätä titteliä on. Näitä tapaamisia on järjestetty vuosittain 1980-luvun alkupuolelta lähtien.

Ryhmä on viime vuosina laajentunut käsittämään myös pohjoismaiset itsehallintoalueet. Sen vuoksi tänä vuonna kutsu kävi Grönlantiin.  Kansalliset kulttuuriperinnön viranomaiset maittain ovat Museovirasto Suomesta, Riksantikvarieämbetet Ruotsista, Riksantikvaren Norjasta, Kulturstyrelsen Tanskasta, Minjastofnun Íslands sekä Islannin Kansallismuseo Islannista, Søvn Landsins Färsaarilta, Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Grönlannista ja  Museibyrån Ahvenanmaalta.

Kokouspaikaksi valikoituu aina kohteita, joissa voidaan myös paikan päällä tutustua kulttuuriperintöön muodossa tai toisessa. Grönlannissa tämä tarkoitti, että kokouspaikka oli Ilulissat, Grönlannin kolmanneksi suurin kaupunki (4500 asukasta) ja Ilulissatin jäävuonon maailmanperintökohde (http://whc.unesco.org/en/list/1149).

Yhteistyön muoto on keskusteleva ja verkostomainen, ja tavoittelee ensisijaisesti tiedon ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa. Pohjoismailla on kulttuuriperinnön ja sen suojelun osalta niin paljon yhteistä, että kokemusten vaihtaminen on aidosti hyödyllistä ja tukee tehokkaasti kansallista toimintaa. Yhteistä löytyy niin kulttuuriperintöä koskevan lainsäädännön luonteesta, toimintaympäristöstä, kansallisista tavoitteista ja yhteiskunnan kulttuuriperinnön suojelua koskevista rakenteista kuin yhteisöjen ja yleisöjen asenteistakin. Virastojen tapaamiset ovat hyvä foorumi tietojen päivittämiselle maiden tilanteesta toimialalla ja virastojen toiminnasta. Tärkeintä on kuitenkin keskustelu laajemmista kehittämistarpeista ja keskeisistä strategisista painopisteistä.

Virastokentässä on Pohjoismaissa tapahtunut pientä muutosta viime vuosien aikana. Muun muassa Tanskassa kolme kulttuurin ja kulttuuriperinnön alalla toimivaa virastoa yhdistettiin vuoden 2012 alusta isommaksi Kulturstyrelseniksi (http://www.kulturstyrelsen.dk/).  Muut muutokset ovat olleet pienempiä. Joissain Pohjoismaissa virastot vastaavat sekä kulttuuriympäristöasioista että muusta aineellisesta kulttuuriperinnöstä, joissain vain kulttuuriympäristöä koskevasta suojelusta. Osassa virastoja museotoiminta on osa omaa toimintaa, mutta samalla vastataan kansallisesta tehtävästä. Riippumatta kansallisesta tavasta jakaa vastuita, suojelun tavoitteet ovat kuitenkin samat. Virastojen luonteesta johtuen luontevimmat yhteydet tapaamisissa löytyvät ehkä kuitenkin kulttuuriympäristön suojelun sektorilta.

Blogikirjoituksen seuraavassa osassa tarkastellaan tarkemmin erityisiä yhteisiä asioita, joita tämän vuoden tapaamisessa nousi esiin.

Pirjo Hamari
Kehittämisjohtaja
Museovirasto

Kuvat: Juhani Kostet

(17.9.2013)
Kokouksen osallistujat maastoretkellä.
Kokouksen osallistujat maastoretkellä.


Ilulissatin kaupunkia.
Ilulissatin kaupunkia. Kaupungin grönlanninkielinen nimi tarkoittaa jäävuoria.


Ilulissatin jäävuono.

Ilulissatin jäävuono on ollut vuodesta 2004 alkaen Unescon maailmanperintöluettelossa.


Museo

Grönlannissa on lukuisia pieniä paikallismuseoita. Kansallismuseo sijaitsee pääkaupungissa Nuukissa.


Alumiiniset iglut.

Alumiiniset iglut ovat hotellihuoneita.